No module Published on Offcanvas position

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Image
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu zrealizowała zadanie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa
RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie
RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu
Typ projektu
Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii
Tytuł projektu
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań
Cel i rezultaty projektu
W wyniku implementacji projektu pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań” Ochotnicza Straż Pożarna zostanie wyposażona w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania straży. Dzięki niej zwiększy się znacząco potencjał OSP do prowadzenia akcji ratowniczych. Dzięki zakupowi nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego zwiększą się możliwości prowadzenia akcji w tym m.in. działania ratownicze w trakcie klęsk żywiołowych oraz katastrof. Wszystko to wpłynie pozytywnie na zdolność do prowadzenia akcji ratowniczych prowadzonych prze Ochotniczą Straż Pożarną w Suchaniu.
Wdrożenie zadania umożliwi też bezpośrednio zagrożonym osobom na zapewnienie szybszego dostępu do świetnie wyposażonych jednostek ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu negatywne skutki zdarzeń z udziałem ognia, wody itp. ulegną ograniczeniu. Warto również wspomnieć, że zakup planowanego w projekcie wyposażenia znacznie zwiększy bezpieczeństwo samych strażaków podczas prowadzenia akcji ratunkowych poprzez zapewnienie im najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie pożarnictwa. Wysłużony i stary pojazd zostanie zastąpiony przez pojazd nowy i spełniający wszystkie współczesne wymagania.
 
Historia Projektu
W dniu 12 lutego 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu podpisała umowę Nr RPZP.03.0400-32-B003/16-00 z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu.
Łączna wartość wydatków w projekcie – 855 588,00 zł
Dofinansowanie na realizacje projektu – 633 045,99 zł
W dniu 11 września 2018 r. podpisana została umowa na zadanie Pełnienie usługi Inżyniera Projektu dla zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań” z firmą PROZPED CONSULTING Piotr Rozpędek ze Szczecina. 
W dniu 29.03.2019 roku rozpoczęto procedurę przetargową na  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 07 maja 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wykonawcą zamówienia jest firma: MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Kielc.
W dniach 14 i 15 października 2019 r. przedstawiciele OSP dokonali odbioru nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W czasie wizyty w Kielcach strażacy odbierający pojazdy odbyli również szkolenie z zakresu obsługi i zasad  eksploatacji pojazdu. OSP otrzymała samochód na podwoziu MAN TGM 18.320 4x4 BB z pojemnością zbiornika na wodę 4530 litrów.
 
Komunikaty dla członków OSP:

Aktualnie brak komunikatów ...

Kontakt

OSP na Facebooku