Zarząd OSP

prezes
Prezes
Stanisław Ważny
prezes
Naczelnik
Kamil Ważny
prezes
Wiceprezes
Krzysztof Siwek
prezes
Wiceprezes
Ireneusz Więsko
prezes
Zastępca naczelnika
Tomasz Pych
prezes
Sekretarz
Dawid Żuk
prezes
Skarbnik
Adam Głowacki

Komisja Rewizyjna

prezes
Przewodniczący
Piotr Poniżnik
prezes
Wiceprzewodniczący
Paweł Sawczuk
prezes
Sekretarz
Daniel Pietz