ZARZĄD OSP:

 

Prezes
Stanisław Ważny
Wiceprezes
Krzysztof Siwek
Wiceprezes
Ireneusz Więsko
Naczelnik
Kamil Ważny

Zastępca naczelnika
Tomasz Pych
Sekretarz
Dawid Żuk
Skarbnik
Adam Głowacki

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

Przewodniczący
Piotr Poniznik
Wiceprzewodniczący
Paweł Sawczuk
Sekretarz
Daniel Pietz