ZARZĄD OSP

Prezes

Stanisław Ważny

Naczelnik

Kamil Ważny

Wiceprezes

Krzysztof Siwek

Wiceprezes

Ireneusz Więsko

Zastępca naczelnika

Tomasz Pych

Sekretarz

Dawid Żuk

Skarbnik

Adam Głowacki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Piotr Poniżnik

Wiceprzewodniczący

Paweł Sawczuk

Sekretarz

Daniel Pietz