Władze

Zarząd OSP

Prezes
Stanisław Ważny
Wiceprezes
Krzysztof Siwek
Wiceprezes
Ireneusz Więsko
Naczelnik
Kamil Ważny
Z-ca Naczelnika
Tomasz Pych
Sekretarz
Dawid Żuk
Skarbnik
Adam Głowacki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Piotr Poniżnik
Wiceprzewodniczący
Paweł Sawczuk
Sekretarz
Daniel Pietz