Władze OSP

ZARZĄD

Prezes

Prezes

Stanisław Ważny

Naczelnik

Naczelnik

Kamil Ważny

Wiceprezes

Wiceprezes

Krzysztof Siwek

Wiceprezes

Wiceprezes

Ireneusz Więsko

zastępca naczelnika

zastępca naczelnika

Tomasz Pych

Sekretarz

Sekretarz

Dawid Żuk

Skarbnik

Skarbnik

Adam Głowacki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Przewodniczący

Piotr Poniżnik

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

Paweł Sawczuk

Sekretarz

Sekretarz

Daniel Pietz