Zarząd OSP

Prezes
Stanisław Ważny
Wiceprezes
Krzysztof Siwek
Wiceprezes
Ireneusz Więsko
Naczelnik
Kamil Ważny
Zastępca naczelnika
Tomasz Pych
Sekretarz
Dawid Żuk
Skarbnik
Adam Głowacki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Piotr Poniżnik
Wiceprzewodniczący
Paweł Sawczuk
Sekretarz
Daniel Pietz