Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na

"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w poniżej załączonych dokumentach przetargowych.

 

Nazwa Rozmiar Utworzono
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Ogłoszenie o zamówieniu  

467.5KB 2019-03-29 14:08:04 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

10.8MB 2019-03-29 14:09:08 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Załączniki 1-6 Formularze  

411.7KB 2019-03-29 14:10:14 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Załącznik 7 Wzór umowy  

413KB 2019-03-29 14:10:45 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1  

194.1KB 2019-04-01 06:35:48 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2  

175.5KB 2019-04-04 10:44:26 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Wyjaśnienie treści SIWZ  

2.3MB 2019-04-04 10:45:55 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zmiana treści SIWZ  

397.6KB 2019-04-04 10:47:57 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Załącznik nr 6 do SIWZ zmieniony  

88.5KB 2019-04-04 10:50:13 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Informacja z otwarcia ofert  

204.6KB 2019-04-12 12:41:30 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Wybór oferty najkorzystniejszej  

382.2KB 2019-04-26 09:29:09 Pobierz dokument
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

145.8KB 2019-05-13 12:23:31 Pobierz dokument

Powered by Firedrive