Zarząd OSP

Image

Prezes - Stanisław Ważny

Image

Wiceprezes - Krzysztof Siwek

Image

Wiceprezes - Ireneusz Więsko

Image

Naczelnik - Kamil Ważny

Image

Zastępca naczelnika - Tomasz Pych

Image

Sekretarz - Dawid Żuk

Image

Skarbnik - Adam Głowacki

Komisja Rewizyjna

Image

Przewodniczący - Piotr Poniżnik

Image

Wiceprzewodniczący - Paweł Sawczuk

Image

Sekretarz - Daniel Pietz