Zarząd OSP

Prezes

Prezes

Stanisław Ważny
Wiceprezes

Wiceprezes

Krzysztof Siwek
Wiceprezes

Wiceprezes

Ireneusz Więsko
Naczelnik

Naczelnik

Kamil Ważny
Zastępca naczelnika

Zastępca naczelnika

Tomasz Pych
Sekretarz

Sekretarz

Dawid Żuk
Skarbnik

Skarbnik

Adam Głowacki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Przewodniczący

Piotr Poniżnik
Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

Paweł Sawczuk
Sekretarz

Sekretarz

Danel Pietz