Wypompowywanie wody z posesji i dróg

Niemal cały 2017 rok charakteryzował się obfitymi deszczami oraz wysokim poziomem wód gruntowych. Spowodowało to nasilenie interwencji dotyczących wypompowywania wody z terenów posesji oraz dróg publicznych. Były to miedzy innymi:

- Wapnica - piwnica w bloku mieszkalnym w dniu 10 lipca,

- wypompowywanie wody z terenów posesji po nawałnicy w miejscowości Tarnowo i Żukowo w dniu 18 lipca,

- ponowne wypompowywanie wody z posesji w Tarnowie w dniu 28 lipca,

- czterokrotne wypompowywanie wody z terenu drogi publicznej w miejscowości Modrzewo w dniach: 6 października, 25 listopada, 8 i 14 grudnia.

Dodatkowe informacje

  • Zdjęcie 1: Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2: Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3: Zdjęcie 3