Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu powstała w 1946 roku. Nie zachowały się na ten temat żadne dokumenty. Z przekazów ustnych jest wiadomo, że założycielami naszej OSP byli: Roman Berczak, Jan Kołodzieżny, Adam Filipiak, Franciszek Woźniak, Walenty Włoszczyk, Franciszek Sawicki, Jan Kasprzak, Ryszard Dębski, Stanisław Woźniak.

 

 

Pierwsza drewniana remiza była zlokalizowana na ulicy Małej (obecnie Kardynała Augusta Hlonda) koło Parafii. Budynek juz nie istnieje i posiadamy tylko jedną fotografię ze starą strażnicą. W strażnicy był zlokalizowany jeden boks garażowy oraz wieża wężowa z syreną. Stara strażnica służyła naszym strażakom do 1977 roku. Około 1950 roku nasza straż została wyposażona w pierwszy samochód gaśniczy. W 1977 roku ówczesny Naczelnik OSP – Tadeusz Adrabiński rozpoczął starania o nadanie jednostce sztandaru. W dniu 22 stycznia 1977 r. powołano Komitet Fundacji sztandaru i ostatecznie w dniu 28 maja 1978 roku na rynku w Suchaniu odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru.

 

 

Pierwsza fotografia przedstawia Tadeusza Adrabińskiego – Naczelnika OSP Suchań i Komendanta Gminnego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Inicjatora budowy nowej strażnicy i nadania sztandaru i jednej z najważniejszych osób w historii naszej jednostki. Druga fotografia to poczet sztandarowy z dnia wręczenia, od lewej: Roman Filipiak, Andrzej Adrabiński i Andrzej Grejnia.

 

 

W latach siedemdziesiątych udało się wybudować i oddać do użytku budynek nowej strażnicy. Budynek jest dwupiętrowy, murowany. Budowa trwała od 1974 do 1978 roku. Adres obiektu: ul. Kardynała Augusta Hlonda nr 33. Pomieszczenia OSP zawierają dwa duże boksy garażowe, biuro, łazienkę i magazynek. Na piętrze była duża świetlica. Niestety obecnie I piętro jest niezagospodarowane. Garaże i inne pomieszczenia z parteru służą naszej straży do dnia dzisiejszego. W 2004 roku garaże zostały wyposażone w nowe bramy segmentowe, otwierane elektrycznie.

 

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych, tak jak inne OSP, nasza jednostka stała się stowarzyszeniem zwykłym. Pierwszy wpis do Rejestru Sądowego Stowarzyszeń po numerem 442 uzyskaliśmy w dniu 31.03.1992 roku. Następnie w dniu 22.10.2001 roku zostaliśmy przerejestrowani do nowo utworzonego Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000055644.

W dniu 27.04.1995 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 41/50/KSRG zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na przełomie 2002 i 2003 roku przeprowadziliśmy powtórną zabudowę posiadanego przez nas samochodu pożarniczego Jelcz GCBA 6/32. Powodem był duży stopień zniszczenia i skorodowania zabudowy samochodu. W wyniku karosacji samochód utracił 1000 litrów wody. W zamian uzyskaliśmy dużą 8–osobową kabinę oraz dużo miejsca na sprzęt w tylnej zabudowie pożarniczej.

W dniu 27 grudnia 2004 roku otrzymaliśmy 9–letni samochód ratownictwa technicznego Mercedes 814 D z Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim. Jest to samochód bardzo potrzebny w naszej gminie ponieważ przez nasz teren, na odcinku blisko 20 km przebiega droga krajowa nr 10 i mamy sporo wyjazdów do wypadków. Dzięki temu mogliśmy w końcu pozbyć się starych i wysłużonych Żuków.

Pojazdy użytkowane w naszej jednostce:

 1. Sikawka konna – lata czterdzieste.
 2. Amerykański samochód terenowy Dodge – lata czterdzieste.
 3. Samochód gaśniczy Star A 25 – brak danych.
 4. Samochód gaśniczy Star A 26 – brak danych.
 5. Samochód gaśniczy Star 24 GBA 2,5/16 – brak danych.
 6. Samochód gaśniczy Żuk A-15 GLM-8 – 1990 r. do 2004 roku.
 7. Samochód gaśniczy Jelcz 004 GCBA 5/32 – od 1991r. do dzisiaj.
 8. Samochód gaśniczy Żuk A-15 GLM 8 – od 1998 r. do 2004 r.
 9. Samochód oświetleniowy Żuk A-15 – od 1998 r. do 2005 r.
 10. Samochód ratownictwa technicznego Mercedes Vario 814D – od 2004 r. do końca 2010 r.
 11. Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1329F - od 2010 r. do dzisiaj.

 

 

W 2009 roku został przeprowadzony remont budynku, w którym jest zlokalizowana strażnica OSP. Budynek został podzielony na 2 części, w jednej mieści się nasza jednostka, w drugiej Przychodnia Zdrowia. Dzięki temu pozyskaliśmy nową świetlicę strażacką położoną nad naszymi garażami.

 

 

W 2010 roku dzięki udzielonym dotacjom finansowym z Gminy Suchań, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Związku OSP RP oraz pomocy sponsora udało nam się zakupić nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1329F.

 

 

W dniu 14 maja 2016 roku została zorganizowana uroczystość wręczenia nowego sztandaru do Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu połączona z obchodami 70-lecia działalności naszego stowarzyszenia.

Kącik pamięci

Image

Założyciele OSP

Roman Berczak, Jan Kołodzieżny, Adam Filipiak, Franciszek Woźniak, Walenty Włoszczyk, Franciszek Sawicki, Jan Kasprzak, Ryszard Dębski, Stanisław Woźniak
Stanisław Adrabiński

Stanisław Adrabiński

Stanisław Kolarczyk

Stanisław Kolarczyk

Janusz Kolarczyk

Janusz Kolarczyk

Ryszard Słomka

Ryszard Słomka

Edmund Kolarczyk

Edmund Kolarczyk

Bogdan Pyrgiel

Bogdan Pyrgiel