Aktualności

Gminny Dzień Strażaka

W dniu 2 maja 2015 roku zostały zorganizowane gminne obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 65-lecia założenia OSP w Wapnicy. Uroczystość odbyła się w miejscowości Wapnica.

Organizatorem obchodów była Pani Burmistrz - Stanisława Bodnar oraz Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP. Naszymi gośćmi byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu - Pan Dariusz Kurant, Zastępca Burmistrza - Druh Bartłomiej Dąbek, Ksiądz Proboszcz Robert Kos, Ksiądz Proboszcz Arkadiusz Grzelak oraz Pan Stanisław Tylisz. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.00 od Mszy Świętej. Następnie odbył się uroczysty apel podczas którego Pani Burmistrz podziękowała strażakom z Suchania, Wapnicy i Brudzewic za działalność na rzecz mieszkańców gminy, wręczyła Prezesom OSP okolicznościowe życzenia oraz wręczyła Prezesowi OSP w Wapnicy prezent z okazji jubileuszu 65-lecia. Po apelu zostały zorganizowane minizawody strażackie na wesoło oraz pokaz sprzętu pożarniczego.