Uroczyste przekazanie nowego samochodu

W dniu 13 grudnia 2019 r. na Placu Rynek w Suchaniu odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP - Pan Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego - Pan Olgierd Kustosz, Burmistrz Suchania - Pani Stanisława Bodnar, Starosta Stargardzki - Pani Iwona Wiśniewska, Członek Zarządu Powiatu - Pani Irena Agata Łucka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suchaniu - Pani Małgorzata Sawczuk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Suchaniu - Pani Marzena Szczerba, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych RM w Suchaniu - Pan Daniel Niemczynowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie - mł. brygadier Jarosław Tomczyk, Prezes OSP w Suchaniu - Druh Stanisław Ważny, Naczelnik OSP w Suchaniu - Druh Kamil Ważny, Prezes OSP w Brudzewicach - Druh Sławomir Zabłocki, Prezes OSP w Wapnicy - Druh Adam Węgrzyn, Ks. Proboszcz - Robert Kos oraz druhowie ochotnicy z naszych gminnych jednostek OSP. Po powitaniu zaproszonych gości głos zabrała Pani Burmistrz Suchania, która omówiła przebieg realizacji zadania. Następnie odbyło się poświęcenie samochodu oraz przekazanie kluczyków i dokumentów pojazdu w ręce naczelnika i kierowcy. Po przekazaniu kluczyków przedstawiciele fundatorów pojazdu przecięli wstęgę oraz ochrzcili samochód szampanem. Uroczystość zakończyła się wpisem gości do księgi pamiątkowej.