Projekt Mały Strażak

W dniu 4 września 2019 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania „Wyposażenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu w sprzęt ratowniczy i gaśniczy”, w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Mały Strażak".

W ramach projektu nasza OSP zakupi następujący sprzęt ratowniczy i gaśniczy: radiotelefon przenośny przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, 3 drabiny przenośne, 10 węży tłocznych, motopompę pływającą, smok ssawny, rozdzielacz, piłę tarczowa do stali i betonu, bosak dielektryczny oraz detektor prądu przemiennego. 90 % środków finansowych na realizację zadania pochodzi z budżetu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a 10 % z budżetu Gminy Suchań.