Zakup defibrylatora

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu realizuje zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu w automatyczny defibrylator zewnętrzny z lokalizatorem GPS wraz z przeszkoleniem strażaków oraz lokalnej społeczności”. 

Zadanie jest prowadzone w ramach projektu projektu Województwa Zachodniopomorskiego „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”. Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu tj. OSP została doposażona w nowy defibrylator zewnętrzny iPAD SP1. Kolejnym etapem będzie przeszkolenie członków OSP oraz lokalnej społeczności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem defibrylatora.  

Zadanie finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.    Pomorze Zachodnie