Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

W dniu 23 marca 2016 r. pomiędzy Panią Stanisławą Bodnar, Burmistrzem Suchania a Ochotniczą Strażą Pożarną w Suchaniu zawarta została umowa dotycząca wspólnej realizacji zadania „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań”

Na tej podstawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu w marcu 2016 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2.Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Numer naboru: RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16. Przez okres dwóch lat wniosek znajdował się na liście rezerwowej i ostatecznie w 2018 roku zapadła decyzja o jego przyjęciu do dofinansowania. 

W dniu 12 lutego b.r. została podpisana umowa pomiędzy OSP w Suchaniu a Województwem Zachodniopomorskim Nr PRZP.03.04.00-32-B003/16-00 o dofinansowaniu naszego projektu. Kwota dofinansowania unijnego wynikająca z umowy to 645 173,79 złotych. W dniu 28 marca b.r. podpisaliśmy dwie umowy z Panią Stanisławą Bodnar, Burmistrzem Suchania tj. umowę dotyczącą dotacji na zakup samochodu oraz udzielenia pożyczki na ten cel. Następnie w dniu 5 kwietnia została podpisana umowa o dotację do zakupu samochodu pomiędzy naszą OSP a Powiatem Stargardzkim, kwota dofinansowania wynosi 30 000 złotych.

W dniu 29 marca 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu ogłosiła przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w efekcie przetargu, 26 kwietnia Zarząd OSP w Suchaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w pierwszych dniach maja zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj. firmą MOTOTRUCK Spółka z o.o. z Kielc. Koszt nabycia pojazdu ma wynieść 826 560 złotych.  Samochód wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to MAN TGM 18.320 z napędem na cztery koła (wersja uterenowiona) ze zbiornikiem wody o pojemności 4,53 tony oraz z silnikiem o mocy 235 kW. Termin przekazania nowego samochodu to 30 września 2019 r.