Aktualności

Ratujemy i uczymy ratować

W dniu 19 września 2018 r. zostało zorganizowane szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Suchaniu.

Szkolenie było prowadzone w ramach ogólnokrajowego Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Udział OSP w Programie jest efektem porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ideą RUR jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.
Szkoleniem objęto łącznie dwie klasy I, dwie klasy II i jedną klasę III oraz 84 uczniów.

Komunikaty dla członków OSP:

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. o godz. 19.00. Zapraszamy.