Aktualności

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchań”, dotyczącego projektu „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Nasza OSP w ramach powyższego projektu została doposażona w torbę ratowniczą PSP R1 z wyposażeniem, zestaw szyn Kramera, deskę ortopedyczna, defibrylator Zoll AED Plus oraz 4 latarki Adalit 3000.

Pozostałe jednostki tj. OSP w Wapnicy także zostały doposażone w sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy oraz latarki.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu
ul. Kardynała Augusta hlonda 33
73-132 Suchań
Wyślij wiadomość

OSP na Facebooku