Aktualności

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Suchaniu

Dnia 13 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Suchaniu druhowie z naszej OSP wraz z policjantami z Posterunku w Suchaniu przeprowadzili naukę zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Podczas zajęć, grupa około 60 uczniów w wieku 12-14 lat podzielona została na 3 zespoły. Poznawały one sposoby udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej a także przybliżono zasady pomocy w różnych przypadkach cyberprzemocy czyli form agresji ze strony internetu. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi omówiono także bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku oraz bezpieczeństwo pieszych na drodze. Na zakończenie spotkania dzieci mogły zobaczyć sprzęt, który użytkują podczas działań zarówno policjanci jak i strażacy.

Komunikaty dla członków OSP:

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. o godz. 19.00. Zapraszamy.