Aktualności

Wręczenie nowego sztandaru

W dniu 14 maja w Suchaniu odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu oraz w Brudzewicach a także uroczystość wręczenia nowego sztandaru dla naszej OSP. Obchody 70-lecia rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Suchaniu. Następnie odbył się przemarsz na Plac Rynek oraz uroczysty apel.

Apel uświetniła obecność młodzieżowej orkiestry dętej z OSP w Płotach oraz zaproszonych gości: Druh Stanisław Kopeć – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Pan Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki, Pan Wojciech Siergiej – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Ksiądz Stanisław Mernios – Kapelan Powiatowy Strażaków, Pan Robert Kawa – przedstawiciel Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany, Pan Dariusz Kurant – Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu, Ksiądz Robert Kos – Proboszcz Parafii w Suchaniu, Ksiądz Andrzej Gański – Proboszcz Parafii w Barzkowicach, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrzan, Ińska, Marianowa i Sulina, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Apel rozpoczął się od meldunku złożonego przez dowódcę ceremonii Dawida Żuka Druhowi Stanisławowi Kopciowi. Następnie Pani Stanisława Bodnar - Burmistrz Suchania powitała zebranych gości oraz podkreśliła rolę ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz podziękowała strażakom za dotychczasową działalność.  Po powitaniu odbyła się ceremonia wręczenia nowego sztandaru. Fundatorem sztandaru była Pani Stanisława - Burmistrz Suchania. W imieniu OSP sztandar przyjął Naczelnik Stanisław Ważny i poczet sztandarowy: Przemysław Wiaderski. Krystian Kwiatkowski i Kamil Ważny. 

Kolejnym elementem uroczystości były odznaczenia i wyróżnienia:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu i Brudzewicach zostały odznaczone Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa,
  2. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: Ireneusz Więsko, Józef Sawko, Krzysztof Siwek, Wiesław Sosnowski, Sławomir Zabłocki, Leszek Nosal.

  3. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono strażaków: Marcin Brejnak, Paweł Sawczuk, Stanisław Ważny, Tomasz Pych, Mariusz Ziomek, Rafał Węgrzyn, Krzysztof Węgrzyn.

  4. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano członków OSP: Adam Głowacki, Bogumił Klucznik,  Tomasz Zalewski, Przemysław Raczyński, Jacek Bendyna, Artur Fiłka, Michał Sawka.

  5. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Robert Rudnicki, Tomasz Maj, Robert Ziomek, Grzegorz Sokołowski, Maciej Kruszyński, Tobiasz Kowal.

  6. Pani Burmistrz Suchania wręczyła dyplomy z podziękowaniem za długoletnią służbę zasłużonym strażakom  z OSP w Brudzewicach: Jan Ziomek, Jan Wilk, Henryk Płuciennik, Ryszard Płóciennik Kazimierz Wal, Jan Zabłocki i z OSP w Suchaniu:  Zygmunt Włoszczyk, Leszek Woźniak, Bogumił Klucznik i Andrzej Kwiatkowski. 

Po odznaczeniach i wyróżnieniach odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Końcowym akcentem uroczystości był występ młodzieżowej orkiestry dętej z OSP w Płotach.