Aktualności

Aktualne wydarzenia z życia organizacji

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2019

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2019

W dniu 8 czerwca na stadionie sportowym w Starej Dąbrowie zorganizowane powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach uczestniczyło 17 drużyn z gmin powiatu stargardzkiego. Po apelu rozpoczęły się starty w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m. Pierwsze trzy lokaty zajęły:

  1. OSP Suchań - 57,42 s.,
  2. OSP Żarowo - 58,28 s.,
  3. OSP Witkowo - 58,37 s.
Zawody sportowo-pożarnicze w Dobrzanach

Zawody sportowo-pożarnicze w Dobrzanach

W dniu 1 czerwca 2019 roku zostały rozegrane międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo i Suchań. W zawodach wzięło udział łacznie 12 drużyn. 

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

W dniu 23 marca 2016 r. pomiędzy Panią Stanisławą Bodnar, Burmistrzem Suchania a Ochotniczą Strażą Pożarną w Suchaniu zawarta została umowa dotycząca wspólnej realizacji zadania „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań”.  Na tej podstawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu w marcu 2016 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2.Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Numer naboru: RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16. Przez okres dwóch lat wniosek znajdował się na liście rezerwowej i ostatecznie w 2018 roku zapadła decyzja o jego przyjęciu do dofinansowania. 

Ćwiczenie w Brudzewicach

Ćwiczenie w Brudzewicach

W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy ćwiczenie ratowniczo-gaśnicze, w którym uczestniczyła nasza jednostka oraz OSP w Brudzewicach. Tematem ćwiczenia była organizacja działań ratowniczych podczas pożaru obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudzewice. Drugim tematem było zapoznanie się ze sprzętem otrzymanym z Funduszu Sprawiedliwości.

Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować

W dniu 19 września zostało zorganizowane szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Szkolenie było prowadzone w ramach ogólnokrajowego Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Udział OSP w Programie jest efektem porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchań”, dotyczącego projektu „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 16 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Suchaniu zostały zorganizowane międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach wzięło udział 14 drużyn ochotniczych straży pożarnych z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo i Suchań. 

Ćwiczenie w symulatorze pożarów

Ćwiczenie w symulatorze pożarów

W dniu 24 maja 2018 roku strażacy z OSP i PSP z powiatu stargardzkiego mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w profesjonalnym symulatorze pożarów wewnętrznych firmy Dräger. Do zadań ratowników należało ugaszenie symulowanego pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Gminne obchody Dnia Strażaka

Gminne obchody Dnia Strażaka

W dniu 5 maja zostały zorganizowane gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się w miejscowości Wapnica. Po Mszy Św. uczestniczyliśmy w apelu podczas, którego wyróżniono drobnymi upominkami strażaków, którzy ponad 30 lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Suchaniu

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Suchaniu

Dnia 13 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Suchaniu druhowie z naszej OSP wraz z policjantami z Posterunku w Suchaniu przeprowadzili naukę zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Ćwiczenie dotyczące ratownictwa wodnego

Ćwiczenie dotyczące ratownictwa wodnego

W dniu 21 października 2017 r. nasza jednostka uczestniczyła w ćwiczeniu dotyczącym ratownictwa wodnego. Ćwiczenie zostało zorganizowane w miejscowości Ińsko nad jeziorem Wisola.

Wizyta dzieci z przedszkola

Wizyta dzieci z przedszkola

W dniu 18 października 2017 roku gościliśmy w naszej strażnicy dzieci z przedszkola w Suchaniu. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia naszej remizy, sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych.

Kontakt

OSP w Suchaniu

ul. K. Augusta Hlonda 33

73-132 Suchań

Napisz wiadomość