Aktualności

Aktualne wydarzenia z życia organizacji

Orlen dla strażaków

Orlen dla strażaków

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy zawiadomienie, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała grant finansowy o wartości 10 000 złotych w ramach programu ORLEN DLA STRAŻAKÓW. Pozyskane środki finansowe są przeznaczone na zakup ubrań ochronnych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

Projekt Mały Strażak

Projekt Mały Strażak

W dniu 4 września b.r. została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania „Wyposażenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu w sprzęt ratowniczy i gaśniczy”, w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie "Mały Strażak".

Zakup defibrylatora

Zakup defibrylatora

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu realizuje zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu w automatyczny defibrylator zewnętrzny z lokalizatorem GPS wraz z przeszkoleniem strażaków oraz lokalnej społeczności”. Zadanie jest prowadzone w ramach projektu projektu Województwa Zachodniopomorskiego „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”. 

Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu tj. OSP została doposażona w nowy defibrylator zewnętrzny iPAD SP1. Kolejnym etapem będzie przeszkolenie członków OSP oraz lokalnej społeczności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem defibrylatora.  

Zadanie finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.    Pomorze Zachodnie

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2019

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2019

W dniu 8 czerwca na stadionie sportowym w Starej Dąbrowie zorganizowane powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach uczestniczyło 17 drużyn z gmin powiatu stargardzkiego. Po apelu rozpoczęły się starty w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m. Pierwsze trzy lokaty zajęły:

  1. OSP Suchań - 57,42 s.,
  2. OSP Żarowo - 58,28 s.,
  3. OSP Witkowo - 58,37 s.
Zawody sportowo-pożarnicze w Dobrzanach

Zawody sportowo-pożarnicze w Dobrzanach

W dniu 1 czerwca 2019 roku zostały rozegrane międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo i Suchań. W zawodach wzięło udział łacznie 12 drużyn. 

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka

W dniu 11 maja 2019 roku zostało zorganizowane uroczyste spotkanie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Brudzewicach, Suchaniu i Wapnicv z okazji Dnia Strażaka. 

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

W dniu 23 marca 2016 r. pomiędzy Panią Stanisławą Bodnar, Burmistrzem Suchania a Ochotniczą Strażą Pożarną w Suchaniu zawarta została umowa dotycząca wspólnej realizacji zadania „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Suchań”

Ćwiczenie w Brudzewicach

Ćwiczenie w Brudzewicach

W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy ćwiczenie ratowniczo-gaśnicze, w którym uczestniczyła nasza jednostka oraz OSP w Brudzewicach. Tematem ćwiczenia była organizacja działań ratowniczych podczas pożaru obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudzewice. Drugim tematem było zapoznanie się ze sprzętem otrzymanym z Funduszu Sprawiedliwości.

Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować

W dniu 19 września zostało zorganizowane szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Szkolenie było prowadzone w ramach ogólnokrajowego Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Udział OSP w Programie jest efektem porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchań”, dotyczącego projektu „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 16 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Suchaniu zostały zorganizowane międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach wzięło udział 14 drużyn ochotniczych straży pożarnych z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo i Suchań. 

Ćwiczenie w symulatorze pożarów

Ćwiczenie w symulatorze pożarów

W dniu 24 maja 2018 roku strażacy z OSP i PSP z powiatu stargardzkiego mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w profesjonalnym symulatorze pożarów wewnętrznych firmy Dräger. Do zadań ratowników należało ugaszenie symulowanego pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Gminne obchody Dnia Strażaka

Gminne obchody Dnia Strażaka

W dniu 5 maja 2018 r. zostały zorganizowane gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się w miejscowości Wapnica. Po Mszy Św. uczestniczyliśmy w apelu podczas, którego wyróżniono drobnymi upominkami strażaków, którzy ponad 30 lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych.

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Suchaniu

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Suchaniu

Dnia 13 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Suchaniu druhowie z naszej OSP wraz z policjantami z Posterunku w Suchaniu przeprowadzili naukę zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Kontakt

OSP w Suchaniu

ul. K. Augusta Hlonda 33

73-132 Suchań

Napisz wiadomość